Free Art Records s.r.o. company has transformed into CVIV company.

Links to projects of CVIV (FreeArt):

Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání vzniklo transformací ze společnosti Free Art Records s.r.o.

Linky na vybrané projekty:

Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti firem (CSR), ve vztahu k zaměstnanosti OZP na volném trhu práce

Net ZP – síť péče o osoby se zdravotním postižením

The Knowledge Volunteers

European InfoNet Adult Education III

TECHNOLOGICAL, EMOTIONAL, LINGUISTIC LITERACY THROUGH MUSIC (TELL THROUGH MUSIC)
2015-1-LT01-KA204-013448


Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání, s.r.o.
Bohumínská 61
710 00 Ostrava 2
Česká republika